BÁRNY


barny-kopr   barny2-kopr

Bárny - ev. č. 5929 - pes, staford, 2 roky. 

Útulek Karviná